صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید مجلسی / نعمت اله
دسته: شهدای دانشجو، شهدای مهندسی،مشخصات
نام : مجلسی / نعمت اله
نام پدر : ذبیح اله
تاریخ تولد : ۱۳۴۳-۰۱-۳۰
محل تولد : اصفهان
تاریخ شهادت : ۱۳۶۵-۰۵-۰۴
محل شهادت : مجنون
شهرستان : اصفهان
یگان : بسیج
مسئولیت : معاونت مخابرات «یگان ویژه 23 بعثت »
تحصیلات : مهندسی مواد
محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان
گلزار : گلستان شهدای اصفهان


زندگی نامهوصیت نامه