صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید کوهستانی / اصغر (قاسم)
دسته: شهدای بسیجی،مشخصات
نام : کوهستانی / اصغر (قاسم)
نام پدر : علی
تاریخ تولد : ۱۳۳۵-۰۳-۱۲
محل تولد : خوراسگاه اصفهان
تاریخ شهادت : ۱۳۶۱-۰۸-۱۱
محل شهادت : موسیان
شهرستان : اصفهان
یگان : بسیج
مسئولیت :
تحصیلات :
محل تحصیل :
گلزار : گلستان شهدای اصفهان


زندگی نامهوصیت نامه